Activiteiten van de Werkgroep Kriegsmarine


- De kennis vergroten over de voormalige Kriegsmarine en het bevorderen van onderzoek naar deze organisatie in relatie tot Nederland tijdens de periode 1940-1945;

- Het bevorderen van onderlinge contacten van Kriegsmarine-geïnteresseerden;

Dit in de meeste ruime zin, als

1. Kennisdrager van alle facetten van de Kriegsmarine en scheepvaart in relatie tot de bezettingstijd in Nederland:

 • organisatie Kriegsmarine inclusief alle ondergeschikte zee- en landonderdelen
 • operaties Kriegsmarine in /om/vanuit Nederland
 • geschiedenis van gevorderde schepen in dienst van de Wehrmacht of civiele instanties
 • nieuwbouw, ombouw en reparatie van schepen van Wehrmacht en/of civiele instanties
 • terugvoering van Nederlandse schepen na de oorlog en financiële afwikkeling daarvan

2. Contact-platform Kriegsmarine-geïnteresseerden in algemene zin met betrekking tot:

 • ontwikkeling, organisatie en nieuwbouw
 • operaties van oppervlakte-eenheden en onderzeeboten

3. Contact-platform geïnteresseerden in andere aspecten van de maritieme oorlogsvoering in de Tweede Wereldoorlog:

 • Koninklijke Marine, koopvaardij, visserij, sleep- en binnenvaart
 • overige marines in relatie tot bovengenoemde aspecten
 • etcetera

Deze doelstellingen wil de Werkgroep realiseren door:

 • het organiseren van 3-4 bijeenkomsten per jaar en het organiseren van cursussen en lezingen
 • uitgave van een tijdschrift (het Magazine, 3-4 edities per jaar)
 • het opzetten en onderhouden van een website
 • het samenwerken met andere organisaties, werkgroepen e.d.