LEZINGEN van de Werkgroep

 

Oorlogs- en Verzetmuseum

Op zondag 9 maart 2014 zullen Dan de Bruijn en Hans Sakkers een lezing houden over de Enigma codeer/decodeermachine en de strijd om de Westerschelde.

De Enigma werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers veelvuldig ingezet voor het vertsuren van beerichten. Het apparaat geniet vooral bekendheid in maritieme kringen vanwege het gebruik in de onderzeebootoorlog, maar werd veel breder toegepast.
Bij de lezing op 9 maart 2014 wordt ingegaan op de werking van de Enigma en op de wijze waarop de geallieerden gebruik maakten van de Duitse Enigma-berichten waarvan ze de code hadden gekraakt. De rol van de Enigma voor de oorlogsvoering wordt aan de hand van het verloop van de slag om de Westerschelde in 1944 duidelijk gemaakt. In de pauze is er gelegenheid om op een replica van de Enigma zelf berichten te versturen en te decoderen.

Tijd en plaats: zondag 9 maart 2014. Aanvang 13.30 uur.

Op zondag 30 maart 2014 wordt een themamiddag georganiseerd onder de titel: 'Vergeten Bombardement', met een inleiding dooor Jac. Baart. Het onderwerp is het geallieerde bombardement op Rotterdam-West van 31 maart 1943. Bommen die eigenlijk bedoeld waren voor de werf van Wilton-Fijenoord in Schiedam kwamen terecht op de woonwijk Bospolder-Tussendijken. Jac. Baart deed uitgebreid onderzoek naar dit en andere bombardementen van de geallieerden. Bij deze informatieve lezing ligt het accent op de Amerikaanse luchtaanvallen.

Tijd en plaats: zondag 30 maart 2014. Aanvang 14.00 uur.

Reserveren:
Oorlogs- en Verzetsmuseum, Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam, 010-4848931, e-mail: info@ovmrotterdam.nl.