Aanmeldingsformulier

Om u in te schrijven als lid hebben wij de volgende informatie nodig.

Voorletters en tussenvoegsel:
Achternaam:
Straatnaam, huisnummer:
Postcode, woonplaats:
Email-adres:

Waar gaat uw belangstelling speciaal naar uit? (meer dan een keuze mogelijk)

Voormalige Kriegsmarine
Bundesmarine
Bunkers/Atlantik Wall
Koninklijke Marine
Maritieme geschiedenis WO 2
WO2 algemeen

Suggesties, ideeën of opmerkingen kunt u hier aan ons kwijt.

Verificatie: