De Kriegsmarine in Nederland

Schnellboot S 62

 

Schnellboote

De verrichtingen van de Kriegsmarine in de Tweede Wereldoorlog worden gewoonlijk geassocieerd met de acties van grote bovenwaterschepen en U-boten. Er stond dan ook veel op het spel bij de door deze eenheden geleverde strijd. Toch kan worden gesteld dat er dichter bij huis ook vele interessante gebeurtenissen hebben plaats gevonden. Zo waren Rotterdam en IJmuiden belangrijke bases voor de Schnellboote, die waren ontworpen voor operaties in de kustwateren. lees verder

Kleinkampfmittel

In de eindstrijd in West-Europa koos de Kriegsmarine voor de inzet van miniatuur-onderzeeboten en explosieve motorboten. Sterke getijstromen, wind en zeegang zorgden bij deze operaties voor hoge verliescijfers, om nog maar te zwijgen van de risico's die de bemanningen van deze een- en tweepersoonsvaartuigen moesten nemen bij het aanvallen van geallieerde konvooien. lees verder

Bouwen voor de bezetter

Zonder het woord collaboratie in de mond te nemen dringt de conclusie zich op dat de Nederlandse scheepsbouwindustrie tijdens de bezetting een niet geringe inspanning heeft geleverd in het kader van de oorlogseconomie van het Derde Rijk. lees verder

Nederlandse oorlogsschepen voor de Kriegsmarine

Onder druk van de verslechterende internationale situatie bestelde de Koninklijke Marine vanaf 1936 een groot aantal nieuwe schepen. Een deel van dit materieel viel op 14 mei 1940 in handen van de bezetter, weliswaar in verschillende stadia van voltooiïng, maar alle orders werden in de loop van de eerste oorlogsjaren keurig afgewerkt, nu met de Kriegsmarine als opdrachtgever. lees verder

Vliegtuigen van Fokker en Aviolanda

De Nederlandse industrie leverde niet alleen varend materieel aan de Duitsers. Er werden ook vliegtuigen voor maritieme taken gebouwd voor de Luftwaffe. Bij Fokker bouwde men Arado 196 drijvervliegtuigen in licentie, en bij Aviolanda werd een productielijn voor Dornier 24 vliegboten, oorspronkelijk bestemd voor de MLD, in stand gehouden. lees verder

Opleiding in Nederland

De Kriegsmarine vestigde op meerdere locaties in Nederlandse kazernes Schiffstammabteilungen (SStA), waar rekruten een eerste militaire vorming ondergingen. Deze basistraining duurde drie maanden en maakte van burgers matrozen, door ze vertrouwd te maken met de krijgstucht en de beginselen van het zeemanschap. lees verder