Publicaties van WGKM-leden

Als Zeitzeuge vom Kaiserzeit zur BundesrepublikPopken

Enkele jaren geleden vroeg een Kriegsmarine-veteraan ons bestuurslid Maurice Laarman om mee te werken aan een boek over zijn levensverhaal. Het resultaat is een unieke privé-uitgave geworden.

Helmut Popken werd geboren in 1917. Hij vertelt over zijn jeugd in de Weimar republiek, de opkomst van de NSDAP, zijn opleiding tot ingenieur, zijn werk bij de Kriegsmarinewerft in Wilhelmshaven, en zijn tijd in Frankrijk.

Hij was daar werkzaam in de U-bootbasis van Lorient, waar hij toezicht moest houden op de reparaties en het onderhoud van U-boten. Toen de vesting na D-day werd ingesloten commandeerde Popken een Werftalarmkompanie. Als een van de laatsten werd hij uitgevlogen en moest nog helpen het vaderland te verdedigen tegen de oprukkende Geallieerden. Het verhaal wordt afgerond met een beschrijving van zijn leven na de oorlog als leraar en uitgever.

 

Auteur: Helmut Popken

Met veel foto's. Duitstalig, 118 pagina's, A5 formaat. Verkrijgbaar op Markplaats of via een e-mail naar de WGKM.

 

Seefront IJmuidenSeefront

In dit boek beschrijft Ruud Pols in 160 pagina's de opbouw en het functioneren van de Duitse kustverdediging rond IJmuiden. Deze fortificaties maakten deel uit van de Atlantikwall, die door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog is aangelegd en onneembaar werd geacht. Dit bleek niet juist, zoals we weten.

De bunkers met kustbatterijen, luchtafweergeschut, commandocentra en infanteriestellingen in het kustgebied tussen Heemskerk en Bloemendaal worden uitvoerig belicht. Niet alleen wordt het verleden uitgebreid behandeld. Ook wordt er aandacht besteed aan de huidige staat van de nog aanwezige verdedigingswerken.

Op de website van het Bunkerarchief is voor de kopers van het boek een supplement beschikbaar met referentiemateriaal, tabellen en aanvullende gegevens, die niet als bijlage konden worden opgenomen.

Auteur: Ruud Pols

160 pagina's, formaat 21 x 29,7 cm, genaaid gebonden, harde kaft. Met 120 foto's, 95 tekeningen/ill. en 50 kaarten. Adviesprijs € 22,00. Verkrijgbaar via de website van het Bunkerarchief en de regionale boekhandels in Kennemerland.

 

 

Van Pantserboot tot Kanonneerboot Brinio

In 1911 liet de Koninklijke Marine drie zgn. pantserboten bouwen, die bestemd waren voor de verdediging van de zeegaten langs onze kust: de Brinio, de Gruno en de Friso. In 1935 werden de schepen geclassificeerd als kanonneerboten en waren in 1940 alledrie betrokken bij de strijd in de Meidagen. Alleen de Gruno wist uit te wijken naar Engeland. Nauwelijks 500 ton groot beschikten deze schepen toch over een behoorlijke vuurkracht.

Niet alleen de techniek maar ook het leven aan boord en de strijd tegen de Duitse invaller krijgen in dit boek alle aandacht.

Auteur: Huub Ummels

84 pagina's, formaat 22 x 22,5 cm, genaaid gebonden, harde kaft. Met vele foto's en illustraties, ISBN 90-5994-091-1. Uitgegeven door Aprilis te Zaltbommel in 2006. Mogelijk nog verkrijgbaar via Uitgeverij Lanasta in Emmen.

 

 

Schnellboote Schnellboote

Ondanks hun tekortkomingen vormden de S-boten onafgebroken een gevaar voor de geallieerde scheepvaart in de Engelse kustwateren, waarbij zij opereerden vanuit IJmuiden, Rotterdam en later Den Helder. Ingezet tegen de bevoorradingsconvooien naar Londen en later Antwerpen bleef Holland het scharnierpunt.

Een Nederlandstalig standaardwerk over een stuk Duitse maritieme historie. Met aandacht voor tactiek, strategie en techniek maar bijvoorbeeld ook voor het personeel, dat dikwijls alleen door gebruik van amfetaminen zijn werk kon doen.

De bouw van de S-boten komt aan de orde, ook in Nederland, met onderhoud en reparatie. Collaboratie en sabotage. Spionage in het veld en de ether. Analyses en conclusies.

Auteur: Jac. J. Baart

296 pagina's, formaat 21 x 26 cm, genaaid gebonden, harde kaft. Met vele foto's en illustraties, ISBN 90-8616-005-0. Uitgegeven in 2006 door Uitgeverij Lanasta.

 

 

Rotterdam OorlogshavenRotterdam Oorlogshaven

Door het bombardement van mei 1940 raakten – in het toch al door werkloosheid geteisterde Rotterdam – 80.000 mensen dakloos en gingen vele honderden bedrijven in vlammen op. De economie had zwaar te lijden onder het feit dat koopvaardij- en passagiersschepen wegbleven. Tijdens de bezettingsjaren waren vele tienduizenden Rotterdammers dan ook min of meer afhankelijk van de belangrijkste werkgever in de regio: de Duitse Kriegsmarine.

In Nederland werden ruim 800 schepen voor Duitse rekening gebouwd en circa 2.000 vaartuigen omgebouwd voor oorlogsdoeleinden. Rotterdam en omgeving leverden daaraan een aanzienlijke bijdrage. Ongetwijfeld is schaamte er de oorzaak van dat er tot op heden bijzonder weinig gepubliceerd is over deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van de stad. In Rotterdam Oorlogshaven wordt de onaangename, decennialang doodgezwegen waarheid echter boven water gehaald.

Naast de scheepsbouw komt ook de haven als handels- en overslagcentrum aan bod. Ruimschoots aandacht krijgen de gespleten rederijen, met aan beide kanten schepen in de vaart. Meer dan 1.500 opvarenden daarvan zouden niet terugkeren. Uiteraard was er ook verzet; de productie van schepen werd gesaboteerd en het functioneren van de oorlogshaven belemmerd. Door onverbloemd alle aspecten van de omstreden samenwerking met de vijand aan de kaak te stellen vormt deze spraakmakende uitgave een wezenlijke aanvulling op de Rotterdamse geschiedschrijving.

Auteur: Jac. J. Baart

320 pagina's, formaat 22 x 28 cm, genaaid gebonden, harde kaft. Met vele foto's en illustraties, ISBN 90-5730-673-5. Uitgegeven in 2009 door uitgeverij Walburg Pers.

 

 

Schatten en scheepswrakkenTermote

Met als ondertitel Boeiende onderwaterarcheologie in de Noordzee beschrijven Dirk en Thomas Termote alle 277 bekende en onbekende wrakken op de bodem van de Noordzee voor de Belgische kust. Per wrak wordt de locatie aangegeven samen met gedetailleerde technische gegevens, de historische achtergrond en de actuele toestand van het wrak. Met schetsen, zeekaarten, spectaculaire onderwaterfotografie, historische afbeeldingen van schepen en diepte scans wordt deze onbekende onderwaterwereld tot leven gebracht.

Maritiem archeoloog Thomas Termote is, in navolging van zijn vader Dirk, al jarenlang bezig met het in kaart brengen van wrakken in de Noordzee. Samen ontdekten ze heel wat nieuwe objecten. Deze publicatie is het resultaat van bijna 5000 duiken van twee generaties gedurende de laatste 30 jaar.

Auteurs: Dirk en Thomas Termote

Met vele foto's en illustraties, ISBN 978-90-5826-609-5. Uitgegeven in 2009 door het Davidsfonds te Leuven. Adviesprijs € 34,50.

 

 

Klein VenijnHeijkoop

Dit boek van maritiem publicist Cor Heijkoop uit Middelburg gaat over de inzet van zgn. Kleinkampfmittel waarmee de Duitsers in de laatste maanden van de oorlog in Europa de geallieerde bevoorradingskonvooien naar Antwerpen aanvielen. Dat gebeurde met tweepersoons onderzeeboten, zoals het type Biber en Seehund, en met snelle motorboten (de Linse). De onderzeeboten waren uitgerust met twee torpedo's of een torpedo en een mijn. De motorboten waren volgestouwd met explosieven die ontploften wanneer de Linse een geallieerd schip raakte. Volgens de auteur hebben de Bibers en hun soortgenoten slechts een gering militair effect gehad. Veel van de vaartuigen verdwaalden tussen de zandbanken en getijstromingen en de inzet ervan kostte zo'n 450 Duitse marinemensen het leven. Het resultaat: Toch nog zestig tot zinken gebrachte schepen en veel onrust bij de Geallieerden.

Auteur: Cor Heijkoop

Met vele foto's en illustraties, ISBN 978-90-72838-47-6. Uitgegeven in 2009 door Uitgeverij ADZ te Vlissingen. Adviesprijs € 19,95.

 

 

Nederlandse Oorlogsschepen 1940-1945Ned. Oorlogsschepen 40-45

Bezien vanuit de 21ste eeuw is de Tweede Wereldoorlog niet meer dan een tijdvak uit de geschiedenis. Het is dan ook verklaarbaar dat feiten en gebeurtenissen uit die periode steeds meer vervagen of zelfs geheel uit de herinnering verdwijnen. Dit geldt eens te meer voor het onderwerp van dit boek, Nederlandse oorlogsschepen uit de jaren 1940 tot 1945, toen zich de meest dramatische gebeurtenissen uit het bestaan van de Koninklijke Marine sinds de oprichting ervan in 1815 hebben voltrokken.

Nu is in de afgelopen decennia weliswaar veel authentiek beeldmateriaal gepubliceerd, maar de kwaliteit daarvan varieert. Dat is begrijpelijk als men bedenkt dat het fotografisch vastleggen van situaties en verrichtingen van de marine ondergeschikt was aan het krijgsbedrijf zelf. Daarom heeft de auteur zich tot taak gesteld om het varend materieel uit die periode op een unieke en consistente wijze grafisch in beeld te brengen.

Van alle beschreven schepen zijn zo nauwkeurig mogelijke zij- en bovenaanzichten opgenomen, inclusief de kleurstelling en camouflagepatronen. Naast het materieel met specifieke gevechtstaken komt een representatieve selectie aan bod uit de grote hoeveelheid hulpschepen. Enkele vaartuigen die niet onder commando van de Koninklijke Marine hebben geopereerd, maar toch een Nederlands karakter hadden, zijn ook in dit boek opgenomen. De scheepsportretten  worden afgerond met uitgebreide technische specificaties en veel nog niet eerder gepubliceerde foto’s.

Auteur: Henk van Willigenburg

320 pagina's, formaat 28 x 20 cm, genaaid gebonden, harde kaft. Met vele foto's en illustraties, ISBN 978-90-8616-058-7. Uitgegeven in 2010 door Uitgeverij Lanasta. Adviesprijs € 32,95.